پروژه برج مسکونی سپیدکوه

این پروژه در سال ۱۳۹۷ توسط تیم طراحان صنایع چوب جنگلی ایرانیان تکمیل شده است. برج مسکونی سپیدکوه در زعفرانیه تهران واقع شده و کار طراحی، ساخت، تولید و نصب ادوات چوبی این مجموعه در متراژ ۶۰۰۰ مترمربع انجام شده است …..